Adatvédelmi irányelvek

A jelen honlap használata során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a http://ab-dental.hu/ honlap regisztrált fenntartója, az AB-Dentál Fogorvosi és Szájsebészeti kft.
A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők elfogadják az alábbiakat:

  • a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi
  • a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az AB-Dentál kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli
  • az AB-Dentál kft fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa.

A honlapon esetlegesen található külső linkek és hivatkozások tartalmára vonatkozóan az AB-Dentál kft semmilyen felelősséget nem vállal, ezek a linkek csupán kényelmi szolgáltatást jelentenek a honlap felhasználói számára.

Az AB-Dentál kft törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb szellemi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, Magyarország fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Unió jogszabályaival összhangban kártérítést és további jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Felhasználó az adatok elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az AB-Dentál kft a felhasználó által megadott adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja.

Az AB-Dentál kft  kizárólag azokat az adatokat kezeli a honlap felhasználóival kapcsolatban, amelyeket a Felhasználó megad.

Az AB-Dentál kft a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:

  • Felhasználó részére általános és személyre szabott hírlevelek eljuttatása a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően.
  • Felhasználó által rendelkezésre bocsátott elérhetőségi információk alapján az AB-Dentál kft tájékoztatókat, és hírleveleket küld ki a Felhasználó részére az AB Dentál Fogorvosi és Szájsebészeti Centrum tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásairól, valamint egyéb olyan információkról, amelyek vélhetően a Felhasználó részéről érdeklődésre tarthatnak számot.
  • Az AB-Dentál kft lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy amennyiben a hírlevél-szolgáltatást igénybe venni nem kívánja, úgy ezt az információt eljuttathassa a a kft részére, amely ez esetben gondoskodni köteles arról, hogy további tájékoztató, vagy hírlevél a Felhasználó részére ne kerüljön kézbesítésre.
  • Az AB-Dentál kft az esetlegesen a rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészített elemzéseit, tanulmányait, vagy egyéb dokumentumait csak oly módon jogosult harmadik személyek részére tudomásra hozni, amennyiben az abban foglalt adatok alapján a Felhasználó nem beazonosítható, vagy evvel egyetért.
  • Az AB-Dentál kft a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik személy részére egyedi meghatalmazás nélkül nem jogosult továbbítani, ide nem értve a jelen szabályzatban körülírt esetkört, valamint egyéb olyan eseteket, mikor a továbbított információ nem alkalmas a Felhasználó beazonosítására, továbbá azokat az eseteket, mikor az AB-Dentál kft -t az információ továbbítására jogszabály, vagy hatósági aktus kötelezi.

Amennyiben a Felhasználó erre az AB-Dentál kft -t kifejezetten kéri, köteles a tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban.

Felhasználó kifejezett kérésére az AB-Dentál kft  köteles a Felhasználóval kapcsolatban nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani.

Az AB-Dentál kft rögzíti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése minden egyéb tekintetben is megfelel a hatályos törvényi előírásainak, valamint az adatkezelés során figyelembe vételre kerülnek az adatvédelmi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalásai is.